top of page

PRIVACY BELEID

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, en met welk doel. Wij adviseren je deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Wij respecteren jouw privacy en persoonlijke levenssfeer, maar soms hebben we persoonlijke gegevens van jou nodig. In deze verklaring lees je welke gegevens wij gebruiken en hoe wij deze gegevens opslaan, beschermen en verwerken.

Heel Seksueel, gevestigd aan Oude Haarlemmerweg 50 1901ND Castricum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.heelseksueel.nl/

Oude Haarlemmerweg 50 1901ND Castricum

+31624634802

Ans Breetveld is de Functionaris Gegevensbescherming van Heel Seksueel. Zij is te bereiken via ans.breetveld@gmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Heel Seksueel verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Je voor- en achternaam

- Je geslacht

- Je adresgegevens

- Je telefoonnummer

- Je bankrekeningnummer

- Je e-mailadres

- Je locatiegegevens

- Gegevens over jouw activiteiten op onze website

- Je social Media gegevens, zoals (maar niet beperkt tot) gebruikersnamen

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via ans.breetveld@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor één of meer van de volgende doelen:

- Om je een gevraagde download te sturen

- Om je een bestelling van een service, dienst of download via onze website te leveren

- Om jouw bestelling te verwerken en je te informeren over het verloop

- Om je inschrijving voor onze nieuwsbrief te verwerken

- Om met je te communiceren door middel van verzending van elektronische nieuwsbrieven

- Om met je te communiceren over jouw aanvraag voor een gratis gesprek

- Om jouw vragen te beantwoorden, per e-mail of telefonisch

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Om onze websites en social media pagina's te verbeteren

- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Geautomatiseerde besluitvorming

We doen er alles aan om jouw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, gebruik, wijziging of verspreiding van jouw persoonlijke gegevens door onbevoegden. Wij zorgen dat degenen die niets met jouw gegevens te maken hebben, er niet bij kunnen. Zo zorgen wij dat alleen noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Mocht er ondanks onze inspanningen toch een datalek voorkomen, dan melden wij dit bij de daarvoor bestemde autoriteiten en nemen wij contact op met betrokkenen.

Heel Seksueel gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Wix en Autorespond

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Gegevens van klanten (mensen die workshops, online trainingen of coaching hebben gevolgd) blijven bewaard in mijn administratie tenzij de klant een verzoek doet zijn of haar gegevens te verwijderen. Net zoals elke ondernemer ben ik wettelijk verplicht mijn administratie, inclusief facturen met adresgegevens, zeven jaar te bewaren.

Gegevens binnen Autorespond blijven bewaard totdat de klant zich afmeldt voor de mailinglist.

Onderaan de nieuwsbrief heb je de mogelijkheid om je af te melden voor mailings. Daarbij heb je de mogelijkheid om je volledig af te melden voor alle mailings of voor geselecteerde lijsten.

Delen van persoonsgegevens met derden

Het komt voor dat andere partijen jouw gegevens van ons krijgen. Wij komen met deze partijen in een verwerkersovereenkomst overeen dat zij zorgvuldig met jouw gegevens omgaan en zij krijgen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn om hun dienst te verlenen. Deze partijen gebruiken jouw gegevens alleen in overeenstemming met de instructies die wij geven en niet voor eigen doeleinden. Wij kunnen jouw gegevens bijvoorbeeld doorgeven aan onze financieel administrateur. Zij zullen zorg dragen voor veilige opslag van gegevens en correct verwerken van de boekhouding. Deze partijen zijn verwerkers in de zin van de Relevante Wetgeving.

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website verbonden zijn. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een veilige of betrouwbare manier met persoonsgegevens omgaan. Als je van diensten van desbetreffende websites gebruik wilt maken adviseren wij je om eerst hun privacyverklaring te lezen alvorens van hun diensten gebruik te maken.

Je kunt het privacybeleid van Google, Facebook en LinkedIn lezen voor meer informatie over het privacybeleid van deze partijen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Heel Seksueel gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Heel Seksueel en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar ans.breetveld@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Heel Seksueel wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Heel Seksueel neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via ans.breetveld@gmail.com

Wijzigingen
Heel Seksueel houdt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. Heel Seksueel adviseert u daarom regelmatig dit privacy beleid te raadplegen voor een update.

Contact

Heel Seksueel
Oude Haarlemmerweg 50

1901 ND Castricum
KvK-nummer: 64742059

ans.breetveld@gmail.com

Laatst bijgewerkt: 05-10-2023

bottom of page